چاپ
همانطور که از نام این پروژه پیداست در میدان ساکادزه تفلیس واقع شده است. برجی شامل ۲۲ طبقه مجهز به کلیه امکانات رفاهی و پارکینگ در قلب تفلیس. طبقه اول برج ساکادزه بر گرفته از ۲۸۵۰ متر مربع فضای تجاری می باشد. واحدهای آپارتمانی این ساختمان از ۵۴ تا ۱۶۸ متر مربع مساحت دارند. لازم به ذکر است تحویل این آپارتمان ها در مرحله سفید می باشد.