آخرین اخبار مربوط به اقامت گرجستان در سال ۲۰۱۸

آخرین اخبار مربوط به اقامت گرجستان در سال ۲۰۱۸

در حال حاضر و در زمان نگارش این مقاله (اکتبر ۲۰۱۸) همچنان اخذ اقامت از طرق مختلف مانند کارمندی و ثبت شرکت پابرجا می باشد ولی باید به این نکته توجه نمود که تنها شانس ۲۰ درصدی در جهت اخذ اقامت را در بر می گیرد. تقریبا نیمی از مهاجرین ایرانی در گرجستان فاقد کارت اقامت می باشند و از طریق مراجعه هر ۴۵ روز به مرز ارمنستان و یا ترکیه سعی بر زندگی قانونی در گرجستان را دارند که با توجه به قوانین جدید پلیس مهاجرت این کشور از این پس از ورود بلافاصله افرادی که بیش از دو بار از مرزهای ارمنستان و ترکیه ورود و خروج داشته اند جلوگیری خواهد شد. با توجه به این نکات در حال حاضر تنها روش تضمینی دریافت کارت اقامت گرجستان خرید ملک در این کشور می باشد. به یاد داشته باشید قبل از مراجعه به گرجستان جهت خرید ملک حتما گواهی عدم سو پیشینه خود را تهیه و به همراه داشته باشد. جهت دریافت هرگونه مشاوره با مشاورین نیکائین در ارتباط باشید.