روش جدید تائید برگه سو پیشینه

روش جدید تائید برگه سو پیشینه

به نطر می رسد که با توجه به عکس العمل وزارت امور خارجه گرجستان در ۲۶ نوامبر مبنی بر عدم نوبت دهی و اظهار لغو قانون تائیدیه سو پیشنه توسط این سازمان ، از این پس تمامی برگه های عدم سو پیشینه که توسط سفارت ایران در تفلیس صادر و یا آن دسته از برگه هایی که در ایران صادر و دارای مهر تائیدیه سفارت باشند به صورت مستقیم مورد استفاده سازمان خانه عدالت (ساختمان قارچی) قرار خواهند گرفت. این مهم با توجه به تلاش های بی وقفه سفارت و همچنین سفیر محترم ایران صورت گرفته و متاسفانه برخی از شرکت ها و افراد سودجو امتیاز آن را به سود خود منتشر نموده اند ، لذا بدینوسیله مراحل تشکر وقدردانی این مجموعه را نسبت به سفارت و شخص سفیر محترم ایران در تفلیس ابراز می داریم.