اظهارات سفیر ایران در گرجستان

اظهارات سفیر ایران در گرجستان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان اخیرا اظهاراتی را مبنی بر موضوع خرید ملک در گرجستان و اخذ اقامت این کشور برای ایرانیان بیان نموده است. وی تاکید کرده که خرید ملک تضمینی برای اقامت طولانی مدت ایرانیان نیست و همچنین مشکلاتی جهت تمدید اقامت در سالهای آینده در پیش روی هموطنان قرار خواهد داشت. ایشان همچنین فروش ملک در گرجستان را با مشکلاتی همراه دانسته اند! از سوی دیگر در پاسخ به این اظهارات ، مسئولین دولتی کشور گرجستان در وزارت خارجه و همچنین Public Service Development of Georgia در بیانه ای به تمدید سالیانه اقامت دارندگان ملک در گرجستان بدون هیچ مشکلی اشاره کرده اند. با توجه به کارشناسی صاحب نظران با توجه به رونق بازار املاک در گرجستان و سهولت انجام انتقال سند و امور قانونی در ایران ، اظهارات سفیر جمهوری اسلامی ایران جهت سیاست های جدید ایران بر اساس عدم خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است.