مقایسه کلی گرجستان با کشورهای مجاور

مقایسه کلی گرجستان با کشورهای مجاور

این روزها بحث مهاجرت و سرمایه گذاری به گرجستان ، ترکیه و ارمنستان بسیار داغ می باشد لذا بر آن شدیم تا به بررسی و مقایسه کلی و کوتاه در این رابطه بپردازیم. هر دوی کشورهای گرجستان و ارمنستان دارای مذهب عمدتا مسیحی در مقایسه با ترکیه عمدتا مسلمان نشین هستند که این خود در فرهنگ این کشورها تفاوت هایی را رقم زده است. در این میان گرجستان کشوری کاملا واقع شده در اروپا و مدعی پیوستن به اتحادیه اروپا و ترکیه کشوری اوراسیایی است که در میان این دو با توجه به جمعیت کم حدود ۵ میلیونی گرجستان پیوستن به اروپا را برای این کشور قطعی کرده است. هیچ کدام یک از سه کشور یاد شده نیازی به ویزا برای ورود ایرانیان ندارند. در گرجستان و ترکیه امکان دریافت اقامت از طریق خرید ملک مهیا می باشد. هزینه های سفر و زندگی در گرجستان و ارمنستان تقریبا یک سوم ترکیه است همچنین باید به قیمت بسیار پایین تر حمل و نقل و بنزین در گرجستان و ارمنستان به نسبت ترکیه اشاره نمود. در این بین ارزان ترین قیمت خرید اتومبیل به گرجستان اختصاص دارد. گرجستان در مقایسه با ترکیه دارای امنیت بسیار بالاتر و دارای دومین پلیس پاک در دنیا است. در پایان باید اشاره نمود که اگر فقط به دنبال ثبت شرکت با قیمت پایین تر هستید ارمنستان گزینه مناسب است ، و اگر طالب دریافت اقامت یک کشور اروپایی به قیمت ارزان و تزدیکی مسافت به ایران هستید گرجستان مناسب ترین گزینه می باشد و در انتها اگر به عنوان سرمایه گذاری بزرگی مهاجرت می کنید و توان رقابت در بازارهای خارجی را دارید ترکیه موردی مناسبی برای شما خواهد بود.