وضعیت کسب و کار در گرجستان

وضعیت کسب و کار در گرجستان

معمولا دسته زیادی از مراجعه کنندگان به دفاتر ما سوالاتی زیادی را در مورد کسب و کار و تجارت در گرجستان مطرح می کنند. به صورت کلی باید عنوان نمود که وضعیت استخدام در کشور گرجستان مساعد نمی باشد. با توجه به وضعیت حقوق های پرداختی که در حدود ماهیانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ لاری می باشد و همینطور سرانه بیکاری در این کشور، شرایط خوبی در انتظار مهاجرین جویای کار نیست. البته از سوی دیگر وضعیت جهت سرمایه گذاران و کار آفرین ها بسیار مساعد می باشد. نیروی کار ارزان و قوانینی که باعث سهولت در تجارت می باشد از امتیازهای ویژه حال حاضر کشور گرجستان است. به صورتی که هر فرد با سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار لاری واجد شرایط دریافت اقامت دائم گرجستان است. همچنین خانواده این فرد می توانند از اقامت دائم این کشور بهره مند شوند. در انتها به این نکته نیز اشاره داریم که در گرجستان مجوز کار وجود ندارد و شما پس از استخدام در هر شرکتی و پرداخت مالیات بر دستمزد توسط همان شرکت رسما به عنوان کارمند آن مجموعه واجد شرایط دریافت اقامت گرجستان هستید. جهت هرگونه مشاوره به صورت رایگان می توانید با مشاورین نیکائین در ارتباط باشد.