پاسپورت گرجستان

پاسپورت گرجستان

در چندین سال گذشته ایرانیان زیادی به منظور اخذ پاسپورت گرجستان قصد مهاجرت به این کشور را دارند. آیا دریافت پاسپورت گرجستان برای ایرانیان مقدور می باشد؟ از اولین الزامات این مقوله داشتن کسب و کار مناسب ، نداشتن هیچگونه سو پیشینه در اداره پلیس و صد البته اقامت موقت گرجستان به مدت حداقل ۵ سال متوالی است. به کسانی که با یک تبعه گرجی ازدواج می کنند و دارای فرزند نیز می باشند بعد از مدت ۵ سال پاسپورت گرجستان تعلق می گیرد. ورزشکارانی که دارای مقام هایی در المپیک و همچنین بازی های آسیایی می باشند ، در صورت عضویت در تیم های ورزشی گرجستان مجاز به دریافت پاسپورت هستند. ایرانی های گرجی تبار نیز پس از دریافت پاسپورتی تحت عنوان پاسپورت هم میهنی ، می توانند بعد از مدتی و داشتن برخی شرایط پاسپورت گرجی را دریافت کنند. اصولا داشتن دو نفر گرجی که دارای حسن شهرت و دارای شغلی دولتی و مناسب هستند می توانند در پروسه دریافت پاسپورت شما را ضمانت کرده و از این طریق کمک شایانی به شما کرده باشند. با این همه با توجه به روابط نزدیک کشور آمریکا با گرجستان و همچنین لغو روادید با اروپا و اسرائیل ، معمولا در مورد ارائه پاسپورت به ایرانیان مقیم در کشور سخت گیری های زیادی می شود ، ولی همچنان اخذ پاسپورت به طریق قانونی مهیا می باشد.