کمیسیون مشاورین املاک در گرجستان

کمیسیون مشاورین املاک در گرجستان

چقدر باید کمیسیون پرداخت کنید؟ تمامی کشورها از قوانین مخصوص خود در این رابطه استفاده می کنند. به عنوان مثال در کشور خودمان ایران معمولا مشاورین املاک از هر دو طرف معامله کمیسیون دریافت می کنند. ولی در کشور گرجستان اوضاع تا حدودی متفاوت است. به این شکل که شما به عنوان خریدار هیچ کمیسونی را طبق قوانین ملزم به پرداخت نخواهید بود. از سوی دیگر فروشنده می بایست در صورت فروش ملک خود ۳ درصد آن را به عنوان دستمزد به مشاور املاک پرداخت کند. در مورد اجاره نیز اوضاع بر همین منوال است ،‌ یعنی صاحب ملک باید دستمزد مشاورین املاک را بپردازد. از دوستان خواهشمندیم که اگر به گرجستان جهت خرید ملک تشریف میاورند در این موارد هوشیار باشند و گول افراد شیاد که به تازگی متاسفانه به وفور در سطح شهرهای تفلیس و باتومی یافت می شوند را نخورند. متاسفانه این افراد وجهه مشاورین املاک حرفه ای در گرجستان را هم با اعمال خود زیر سوال می برند. جهت کسب هر اطلاعاتی به راحتی و به رایگان می توانید با ما در ارتباط باشید.